Insights Discovery

Insights Discovery is een krachtig systeem dat uitgaat van psychologische voorkeuren. Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en organisatieontwikkeling te bevorderen.
De meest basale vorm van het Insights Discovery wiel onderscheidt vier groepen of kleurenkwadranten, die worden aangeduid met:
Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw.


We gebruiken allemaal alle vier deze kleuren, in meer of mindere mate. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl.


Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.
Het Insights Discovery Profiel staat voor pure transformatie. Het is een inspirerend instrument voor persoonlijke ontwikkeling waarmee mensen meer inzicht in zichzelf en in anderen krijgen.


De deelnemers vullen een vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een Profiel opgesteld, een gedetailleerd persoonlijk verslag van ten minste 20 pagina’s dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke omgeving.
Het uitgangspunt van het Profiel is dat elke persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.


Ieder Profiel bevat een basishoofdstuk, waarin de volgende punten aan de orde komen: stijl en aanpak, belangrijkste sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatiestijl, mogelijke blinde vlekken, tegengestelde type en suggesties voor ontwikkeling.
De informatie uit het basishoofdstuk kan worden uitgebreid met aanvullende Discovery hoofdstukken, waarin specifieke ontwikkelingsterreinen aan bod komen.